ambrosia trifida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambrosia trifida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambrosia trifida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambrosia trifida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ambrosia trifida

    Similar:

    great ragweed: a coarse annual with some leaves deeply and palmately three-cleft or five-cleft

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).