ambrosiaceae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambrosiaceae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambrosiaceae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambrosiaceae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ambrosiaceae

    in some classifications considered a separate family comprising a subgroup of the Compositae including the ragweeds

    Synonyms: family Ambrosiaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).