ambrosia artemisiifolia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambrosia artemisiifolia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambrosia artemisiifolia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambrosia artemisiifolia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ambrosia artemisiifolia

    Similar:

    common ragweed: annual weed with finely divided foliage and spikes of green flowers; common in North America; introduced elsewhere accidentally

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).