ambrosia psilostachya nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambrosia psilostachya nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambrosia psilostachya giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambrosia psilostachya.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ambrosia psilostachya

    Similar:

    western ragweed: coarse perennial ragweed with creeping roots of dry barren lands of southwestern United States and Mexico

    Synonyms: perennial ragweed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).