alveolar rhabdosarcoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alveolar rhabdosarcoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alveolar rhabdosarcoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alveolar rhabdosarcoma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alveolar rhabdosarcoma

    Similar:

    alveolar rhabdomyosarcoma: form of rhabdomyosarcoma occurring mainly in adolescents and young adults

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).