alveolar point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alveolar point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alveolar point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alveolar point.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alveolar point

    Similar:

    prosthion: craniometric point that is the most anterior point in the midline on the alveolar process of the maxilla

    Synonyms: prostheon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).