algeria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algeria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algeria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algeria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algeria

    * kinh tế

    An-giê-ri (tên nước, thủ đô: An-giê)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • algeria

    a republic in northwestern Africa on the Mediterranean Sea with a population that is predominantly Sunni Muslim; colonized by France in the 19th century but gained autonomy in the early 1960s

    Synonyms: Algerie, Democratic and Popular Republic of Algeria