algerian capital nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algerian capital nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algerian capital giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algerian capital.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • algerian capital

    Similar:

    algiers: an ancient port on the Mediterranean; the capital and largest city of Algeria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).