algerian dinar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algerian dinar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algerian dinar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algerian dinar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • algerian dinar

    the basic unit of money in Algeria

    Synonyms: dinar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).