algerian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algerian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algerian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algerian.

Từ điển Anh Việt

 • algerian

  /æl'dʤiəriən/ (Algerine) /,ældʤə'ri:n/

  * tính từ

  (thuộc) An-giê-ri

  * danh từ

  người An-giê-ri

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • algerian

  * kinh tế

  An-giê-ri

  người An-giê-ri

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • algerian

  a native or inhabitant of Algeria

  of or relating to or characteristic of Algeria or its inhabitants

  Algerian towns