algerie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algerie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algerie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algerie.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • algerie

    Similar:

    algeria: a republic in northwestern Africa on the Mediterranean Sea with a population that is predominantly Sunni Muslim; colonized by France in the 19th century but gained autonomy in the early 1960s

    Synonyms: Democratic and Popular Republic of Algeria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).