alexander the great nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alexander the great nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alexander the great giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alexander the great.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alexander the great

    Similar:

    alexander: king of Macedon; conqueror of Greece and Egypt and Persia; founder of Alexandria (356-323 BC)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).