agar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • agar

  * kinh tế

  thạch trắng

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  chất làm đông aga

  thạch trắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • agar

  any culture medium that uses agar as the gelling agent

  Synonyms: nutrient agar

  a colloidal extract of algae; used especially in culture media and as a gelling agent in foods

  Synonyms: agar-agar