agaricus campestris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agaricus campestris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agaricus campestris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agaricus campestris.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • agaricus campestris

  * kỹ thuật

  nấm rạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • agaricus campestris

  Similar:

  meadow mushroom: common edible mushroom found naturally in moist open soil; the cultivated mushroom of commerce

  Synonyms: field mushroom