agar gel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agar gel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agar gel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agar gel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agar gel

    * kinh tế

    thạch