aeration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeration.

Từ điển Anh Việt

 • aeration

  /,eiə'reiʃn/

  * danh từ

  sự làm thông, sự quạt gió

  cho hơi vào, cho khí cacbonic vào

  (y học) sự làm cho (máu) lấy oxy

  làm cho hả mùi (sữa)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aeration

  * kinh tế

  sự làm thông ký

  * kỹ thuật

  quạt gió

  sự ngậm khí

  sự quạt (gió)

  sự sục khí

  sự thổi khí

  sự thông gió

  sự thông khí

  sự xả khí

  xả khí

  y học:

  sự làm thoáng khí, sự sạc khí

  sự trao đồi không khí phổi

  xây dựng:

  sự nạp hơi

  sự nạp khí

  điện lạnh:

  sự thoáng gió

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aeration

  the process of exposing to air (so as to purify)

  the aeration of the soil

  the act of charging a liquid with a gas making it effervescent