aeration tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeration tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeration tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeration tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aeration tank

  * kinh tế

  thùng không khí

  * kỹ thuật

  bể bùn cặn hoạt tính

  bể sục khí

  bể thông khí

  bình quạt gió

  xây dựng:

  bể chứa (có) thổi khí

  bể sinh hóa thổi khí