aeration basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeration basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeration basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeration basin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aeration basin

    * kỹ thuật

    bể lọc sinh hóa

    bể sục khí

    bể thông khí