adiabatic expansion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adiabatic expansion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adiabatic expansion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adiabatic expansion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adiabatic expansion

  * kỹ thuật

  giãn nở đoạn nhiệt

  sự giãn nở đoạn nhiệt

  điện lạnh:

  sự dãn nở đoạn nhiệt