add-on memory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add-on memory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add-on memory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add-on memory.

Từ điển Anh Việt

 • add-on memory

  (Tech) bộ nhớ thêm vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • add-on memory

  * kỹ thuật

  bộ nhớ bổ sung

  bộ nhớ phụ

  toán & tin:

  bộ nhớ tăng cường

  bộ nhớ thứ hai