add-on board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add-on board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add-on board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add-on board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • add-on board

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bo mạch bổ sung

  bo mạch phụ trợ

  mạch bổ sung

  mạch phụ trợ