adaptor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adaptor

  * kinh tế

  người thích hợp

  * kỹ thuật

  bộ chỉnh lưu

  bộ khớp nối

  bộ phận nối

  bộ phận tiếp hợp

  bộ phối hợp

  bộ thích ứng

  bộ tiếp hợp

  đầu nối

  khớp nối

  ống nối

  điện lạnh:

  adaptơ

  điện:

  bộ thích nghi

  ô tô:

  cây nối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adaptor

  Similar:

  adapter: device that enables something to be used in a way different from that for which it was intended or makes different pieces of apparatus compatible