adaptor fitting (adaptor) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptor fitting (adaptor) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptor fitting (adaptor) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptor fitting (adaptor).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adaptor fitting (adaptor)

    * kỹ thuật

    lắp ống lồng lắp đầu nối