adaptor union nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptor union nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptor union giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptor union.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adaptor union

    * kỹ thuật

    đầu nối phối hợp