adaptation layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptation layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptation layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptation layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adaptation layer

    * kỹ thuật

    lớp điều hợp

    toán & tin:

    lớp giao tiếp