adaptationally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptationally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptationally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptationally.

Từ điển Anh Việt

  • adaptationally

    xem adaptation