adaptation function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptation function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptation function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptation function.

Từ điển Anh Việt

 • adaptation function

  (Tech) chức năng thích ứng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adaptation function

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  chức năng điều hợp

  chức năng giao tiếp