achromatic objective nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achromatic objective nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achromatic objective giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achromatic objective.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • achromatic objective

    * kỹ thuật

    y học:

    vật kính tiêu sắc