achromatic lenz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achromatic lenz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achromatic lenz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achromatic lenz.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • achromatic lenz

    * kỹ thuật

    thấu kính tiêu sắc