accent lighting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accent lighting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accent lighting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accent lighting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accent lighting

  * kỹ thuật

  đèn báo hiệu

  xây dựng:

  chiếu sáng [có trọng điểm, nhấn mạnh]

  chiếu sáng có trọng điểm

  sự chiếu sáng cực mạnh