academic press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

academic press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm academic press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của academic press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • academic press

    * kỹ thuật

    báo chí hàn lâm