academical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

academical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm academical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của academical.

Từ điển Anh Việt

  • academical

    /,ækə'demikəl/

    * tính từ

    (thuộc) học viện; (thuộc) trường đại học