abstruseness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abstruseness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abstruseness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abstruseness.

Từ điển Anh Việt

  • abstruseness

    /æb'stru:snis/

    * danh từ

    tính khó hiểu

    tính thâm thuý, tính sâu sắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet