absorbed water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbed water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbed water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbed water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • absorbed water

  * kỹ thuật

  nước được hút thu

  nước hấp thụ

  hóa học & vật liệu:

  nước hút thu