absorbed overhead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbed overhead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbed overhead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbed overhead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbed overhead

    * kinh tế

    chi phí chung được hấp thụ