absorbed photon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbed photon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbed photon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbed photon.

Từ điển Anh Việt

  • absorbed photon

    (Tech) quang tử hấp thu