absorbed power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbed power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbed power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbed power.

Từ điển Anh Việt

  • absorbed power

    (Tech) công suất hấp thu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbed power

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    công suất hấp thụ