absorbed heat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absorbed heat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absorbed heat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absorbed heat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • absorbed heat

    * kỹ thuật

    nhiệt hấp thụ

    hóa học & vật liệu:

    nhiệt lượng hấp thụ