abel janszoon tasman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abel janszoon tasman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abel janszoon tasman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abel janszoon tasman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abel janszoon tasman

    Similar:

    tasman: Dutch navigator who was the first European to discover Tasmania and New Zealand (1603-1659)

    Synonyms: Abel Tasman

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).