abelmoschus esculentus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abelmoschus esculentus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abelmoschus esculentus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abelmoschus esculentus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • abelmoschus esculentus

    Similar:

    okra: tall coarse annual of Old World tropics widely cultivated in southern United States and West Indies for its long mucilaginous green pods used as basis for soups and stews; sometimes placed in genus Hibiscus

    Synonyms: gumbo, okra plant, lady's-finger, Hibiscus esculentus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).