abelmosk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abelmosk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abelmosk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abelmosk.

Từ điển Anh Việt

  • abelmosk

    /'eibəlmɔsk/

    * danh từ

    (thực vật học) cây vông vàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet