thiên tượng trong Tiếng Anh là gì?

thiên tượng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thiên tượng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thiên tượng

    celestial phenomenon, natural phenomena

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • thiên tượng

    natural phenomenon