thiên tướng trong Tiếng Anh là gì?

thiên tướng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thiên tướng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thiên tướng

    * dtừ

    olympus