thiên hương trong Tiếng Anh là gì?

thiên hương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thiên hương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thiên hương

    celestial perfume, young and beautiful girl

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • thiên hương

    rare beauty