thú ăn thịt trong Tiếng Anh là gì?

thú ăn thịt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thú ăn thịt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thú ăn thịt

    * dtừ

    predator