thành ủy mị trong Tiếng Anh là gì?

thành ủy mị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thành ủy mị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thành ủy mị

    * nđtừ

    feminise