tấm hình trong Tiếng Anh là gì?

tấm hình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tấm hình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tấm hình

    xem tấm ảnh

    trong tấm hình này họ đứng ở hàng trước they're at the front in the photograph

    portrait

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tấm hình

    figure, shape, appearance