tấm bạt phủ trong Tiếng Anh là gì?

tấm bạt phủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tấm bạt phủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tấm bạt phủ

    * dtừ

    flysheet