tấm bìa độn trong Tiếng Anh là gì?

tấm bìa độn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tấm bìa độn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tấm bìa độn

    * dtừ

    overlay