tạo nghiệp trong Tiếng Anh là gì?

tạo nghiệp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tạo nghiệp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tạo nghiệp

    make a fortune